Thẻ: biển Quy Nhơn

Dự án Ngô Mây Quy Nhơn Bình Định

Dự án Ngô Mây Quy Nhơn Bình Định là khu đất vàng rộng 5.246m2 tại