Logo 79land.vn - bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng

Đơn vị Quản lý vận hành

marriott international

Marriott International

Marriott International là tập đoàn kinh doanh và quản lý khách sạn lớn nhất thế giới. Hiện tập đoàn đang sở hữu và quản lý khoảng 8,000