Thẻ: Chỉ số chủ đạo

Số chủ đạo, hướng dẫn cách tính và ý nghĩa

Số chủ đạo là con số quan trọng nhất trong thần số học được tổ