Thẻ: KTS Võ Trọng Nghĩa

KTS Võ Trọng Nghĩa và những công trình nổi tiếng

KTS Võ Trọng Nghĩa (sinh năm 1976) là một kiến trúc sư người Việt Nam. Anh là cựu sinh viên Trường