Thẻ: luật đất đai sửa đổi

Tóm tắt nội dung thay đổ lớn của Luật đất đai sửa đổi 2024

Ngày 18/01/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc